Financovat státní dluh stavebním spořením?

Dnešní ráno začalo šokem - z rádia jsem se dozvěděl, že ministr financí Eduard Janota navrhuje snížení státní podpory u stavebního spoření. Nic nového pod Sluncem - ale krizový ministr chce snižovat podporu na všech smlouvách, tedy i dříve uzavřených! Nejsem schopen posoudit, na kolik je to právně možné, ale věřím, že pan Janota neplácnul do vody. Mluví se o snížení o 1/3, na 2.000, jak by to bylo u starých smluv (do 2003), z toho usuzovat nejde.

Teď k nadpisu - možná má pan ministr jiné úmysly, než jen ušetřit zhruba 4-6 mld. na státní podpoře - pokud podporu sníží i u dříve uzavřených smluv, znamená to zásadní snížení výnosnosti peněz naspořených na těchto smlouvách, což velmi mnoho lidí přivede k výpovědi smlouvy. Může se jednat o desítky, možná i 200 miliard. Jak tyto dosud bezpečně uložené peníze výhodně zhodnotit? Svým klientům zřejmě doporučím nákup státních dluhopisů, které by mohly přinášet i 5 % ročně.

Ministr je génius - ušetří na podpoře a umožní financování státního dluhu! Zbývá jen otázka - kde najdou stavební spořitelny peníze na pokrytí již poskytnutých úvěrů?!