IpK 1/2011: roční zúčtování DPFO

6. února:
...

posílám Vám první Informaci pro Klienty v roce 2011, jako již tradičně na téma daně z příjmu fyzických osob.  

Jste-li zaměstnanec, pak máte poslední týden na to, abyste požádali zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za rok 2010. žádat, pokud jste za rok 2010:

   - měli příjmy jen od jednoho plátce/zaměstnavatele

   - pobírali příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele jste měli postupně za sebou.

   - podepsali u všech těchto plátců prohlášení k dani

   - pobírali příjmy od více plátců, jednotlivé zaměstnavatele jste měli souběžně a výše příjmu z druhého zaměstnání nebyla vyšší než 5.000 Kč hrubého byť i v jednom měsíci.

   - neměli příjmy ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd.

   - nepodali nebo nemusíte podat daňové přiznání.

Dokumenty k ročnímu zúčtování daně:

1. Platba na penzijní pojištění se státním příspěvkem

   - odečítá se částka, která převyšuje 6.000 Kč za kalendářní rok (pod 500 měsíčně resp. 6.000 ročně, na úlevu nárok nemá). Odečítá se maximálně 12.000.

2. Pojistné na soukromé životní pojištění

   - odečítá se maximálně 12.000, minimální částka není stanovena.

3. Úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru

   - uplatnit si můžete pouze v případě, že v nemovitosti, pořízené na úvěr, trvale bydlíte (a to buď přímo vy, nebo vaši rodiče, děti nebo druhý z manželů). Musíte být uvedeni jako dlužník/spoludlužník a musíte být majitelem nebo nájemcem úvěrované nemovitosti

1, 2, 3: Od finanční instituce byste již měli mít potvrzení o úhradě příspěvků/pojistného/úroků. Pokud tomu tak není, obraťte se na mě případně přímo na danou instituci.

Další položky snižující základ daně:

4. Dary

   - musí být minimálně v hodnotě 1.000 Kč, nejvýše 10 % ze ZD.

5. Darování krve

   - každé darování krve Vám přinese dobrý pocit a snížení základu daně o 2.000 Kč (nejvýše 10 % ze ZD).

6. Členské příspěvky odborové organizaci

 

 

S pozdravem

ŠP