IpK 1/2013: vypořádání DPFO

 

Vážená klientko,

posílám Vám první Informaci pro Klienty v roce 2013, jako již tradičně na téma daně z příjmu fyzických osob. Jedná se o takřka identické IpK, jako před rokem či před dvěma. Změna nastane pravděpodobně až s účinností nového zákona o dani z příjmů – pravděpodobně v roce 2014 či později.

Jste-li zaměstnanec, pak máte poslední týden na to, abyste požádala zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za rok 2012. Můžete o něj požádat, pokud jste za rok 2012:

- měla příjmy jen od jednoho plátce/zaměstnavatele

- pobírala příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele jste měl postupně za sebou.

- podepsala u všech těchto plátců prohlášení k dani

- pobírala příjmy od více plátců, jednotlivé zaměstnavatele jste měl souběžně a výše příjmu z druhého zaměstnání nebyla vyšší než 5.000 Kč hrubého byť i v jednom měsíci.

- neměla příjmy ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd.

- nepodala nebo nemusíte podat daňové přiznání.

Dokumenty k ročnímu zúčtování daně:

1. Platba na penzijní pojištění se státním příspěvkem

- od základu daně (ZD) se odečítá částka, která převyšuje 6.000 Kč za kalendářní rok (pod 500 měsíčně resp. 6.000 ročně na úlevu nárok není). Odečítá se maximálně 12.000.

2. Pojistné na soukromé životní pojištění

- odečítá se maximálně 12.000, minimální částka není stanovena.

3. Úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru

- uplatnit si můžete pouze v případě, že v nemovitosti pořízené na úvěr trvale bydlíte (a to buď přímo Vy, nebo Vaši rodiče, děti nebo manžel). Musíte být uvedena jako dlužník/spoludlužník a musíte být majitelkou nebo nájemkyní úvěrované nemovitosti

1, 2, 3: Od finanční instituce byste již měla mít potvrzení o úhradě příspěvků/pojistného/úroků. Pokud tomu tak není, obraťte se na mě případně přímo na danou instituci. Stejně tak, pokud Vám přišlo potvrzení na jinou částku, než kterou jsme společně předpokládali, ozvěte se – finanční instituce také chybují.

Další položky snižující základ daně:

4. Dary

- musí být minimálně v hodnotě 1.000 Kč, nejvýše 10 % ze ZD.

5. Darování krve

- každé darování krve Vám přinese dobrý pocit a snížení základu o 2.000 Kč (nejvýše 10 % ze ZD).

6. Členské příspěvky odborové organizaci

Pokud nesplňujete některou z výše uvedených podmínek pro provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatelem, jste povinna odevzdat daňové přiznání na Finanční úřad do 31.3.2013. Letos doporučuji využít interaktivní formulář na adrese https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Jste-li živnostník, pak pro Vás možná bude výhodnější použití formuláře spojujícího dokumenty pro DPFO, ZP a SP – stejně jako loni doporučuji formulář z této adresy https://www.bezpapiru.cz/dane

 

Užijte si pohodový víkend

ŠP