IpK 2012/1

 

Vážený kliente,

posílám Vám první Informaci pro Klienty v roce 2012, jako již tradičně na téma daně z příjmu fyzických osob. Jedná se o takřka identické IpK, jako před rokem či před dvěma. Změna nastane pravděpodobně až s účinností nového zákona o dani z příjmů – pravděpodobně v roce 2015 či později.

Jste-li zaměstnanec, pak máte poslední týden a půl na to, abyste požádal zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za rok 2011. Můžete o něj požádat, pokud jste za rok 2011:

- měl příjmy jen od jednoho plátce/zaměstnavatele

- pobíral příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele jste měl postupně za sebou.

- podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani

- pobíral příjmy od více plátců, jednotlivé zaměstnavatele jste měl souběžně a výše příjmu z druhého zaměstnání nebyla vyšší než 5.000 Kč hrubého byť i v jednom měsíci.

- neměl příjmy ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd.

- nepodal nebo nemusíte podat daňové přiznání.

Dokumenty k ročnímu zúčtování daně:

1. Platba na penzijní pojištění se státním příspěvkem

- od základu daně (ZD) se odečítá částka, která převyšuje 6.000 Kč za kalendářní rok (pod 500 měsíčně resp. 6.000 ročně na úlevu nárok není). Odečítá se maximálně 12.000.

2. Pojistné na soukromé životní pojištění

- odečítá se maximálně 12.000, minimální částka není stanovena.

3. Úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru

- uplatnit si můžete pouze v případě, že v nemovitosti pořízené na úvěr trvale bydlíte (a to buď přímo Vy, nebo Vaši rodiče, děti nebo druhý z manželů). Musíte být uveden jako dlužník/spoludlužník a musíte být majitelem nebo nájemcem úvěrované nemovitosti

1, 2, 3: Od finanční instituce byste již měl mít potvrzení o úhradě příspěvků/pojistného/úroků. Pokud tomu tak není, obraťte se na mě případně přímo na danou instituci. Stejně tak, pokud Vám přišlo potvrzení na jinou částku, než kterou jsme společně předpokládali, ozvěte se – finanční instituce také chybují.

Další položky snižující základ daně:

4. Dary

- musí být minimálně v hodnotě 1.000 Kč, nejvýše 10 % ze ZD.

5. Darování krve

- každé darování krve Vám přinese dobrý pocit a snížení základu o 2.000 Kč (nejvýše 10 % ze ZD).

6. Členské příspěvky odborové organizaci

Pokud nesplňujete některou z výše uvedených podmínek pro provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatelem, jste povinnen odevzdat daňové přiznání na Finanční úřad do 31.3.2012. Letos doporučuji využít interaktivní formulář na adrese https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Jste-li živnostník, pak pro Vás možná bude výhodnější použití formuláře spojujícího dokumenty pro DPFO, ZP a SP. Osobně jsem si letos formulář ještě nevybral, pravděpodobně využiji formulář z této adresy https://www.bezpapiru.cz/danove-priznani-2012

Užijte si mrazivý víkend

ŠP