Kapitalismus nekončí

 Z projevů vysokých (avšak vzrůstem malých) politiků a z novinových článků jsme se v poslední době dozvídali, že svět je třeba jinak organizovat, že kapitalismus se přežil. Nyní, po určitém uklidnění finančních trhů, diskuze na podobné téma takřka ustaly. Buďme rádi.