Odpočet úroků - finální podoba?

Byť to není populární, souhlasím s původní myšlenkou ministra financí ohledně daňového odpočtu úroků z úvěrů na bydlení - zrušit jej. Jaký je účel tohoto odpočtu? Opravdu chce stát, aby všichni lidé žili ve vlastnickém bydlení pořízeném na úvěr? Jedná se pak opravdu o vlastnictví?

Podpora bydlení je velkým zaklínadlem politických stran a ač si uvědomuji pozitivní efekty vlastnického bydlení, jsou zde i negativa (zejména snížení pracovní mobilitym, vliv na státní rozpočet, podpora nejrůznějších nešťastných kombinovaných produktů).

Finálním návrhem, který ponese ministr Kalousek do vlády, zní: Úroky budou nadále daňově odpočitatelné, ale strop odpočtu znatelně klesne ze 300 na 80 tisíc. Přeloženo do objemu: při 5 % úrokové sazbě se bavíme o podpoře úvěrů do 1,6 milionu namísto 6. A pak že tato vláda není sociálně citlivá!