Premiéra deflace v eurozóně

Deflace (záporná inflace, tedy pokles cenové hladiny) se vůbec poprvé objevila v eurozóně. Za poslední se snížila cenová hladina o 0,1 %. Krátkodobá deflace je neškodná, leckteré spotřebitele (a ještě více střadatele) může potěšit, její dlouhodobější působení je však obecně povážováno za škodlivější než vysoká inflace - snižující se ceny nutí výrobce snižovat náklady, dochází k propouštění, snižování investic, klesají nominální tržby a zisky.

Navzdory deflaci a přechozí nízké inlaci v eurozóně se nedomnívám, že tyto jevy budou mít výraznější vliv na nastevení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky - tento stav je dočasný, v budoucnu spíše hrozí zvýšená inflace.