Setkání se sprostým poradcem Modré pyramidy

Včera jsem byl již po páté v kanceláři Modré pyramidy, aby mi pátý "poradce" poradil, jak spořit stavební spoření (v rodině máme 4 smlouvy), další 3 schůzky nabízené z call centra jsem odmítl, naposledy toto pondělí, jednou jsem se podobné schůzky zúčastnil s mou klientkou. Důvodem takového zájmu Modré pyramidy bude pravděpodobně zůstatek na účtu blízký cílové částce. V rodině máme smlouvy se "starou" státní podporou a úrokem 3 % + 1,5 % bonusu. Snahou "poradců" bývá takové smlouvy navýšit (nyní v akci dokonce bezplatně). Problém je v tom, že při navýšení je bonus odebrán, což poradci v mém případě 4x z 5 schůzek více či méně přesvědčivě popírali (nebo skutečně nevěděli?). Zajímavostí je, že smlouvy uzavřené s určitou verzí všeobecných podmínek jsou stavební spořitelnou nevypověditelné, i po přespoření cílové částky.

Zatímco na předchozí schůzky jsem chodil celkem rád, kdo by občas nechtěl být na druhé straně :-) , tentokrát jsem již z telefonátu vycítil, že schůzka nebude příjemná. Navzdory časové vytíženosti u mě nakonec zvítězila zvědavost a se schůzkou jsem s podmínkou svolil. Tou podmínkou bylo, že jsem se ujišťoval (celkem 5 x), že navýšení je bezplatné a že navýšením o nic nepřijdu, že tím nic neztratím.

Zajímavostí je, že mi poradce (říkejme mu Jiří Nachytal) volal v 10.55, 45 minut před schůzkou s tím, že "jsme měli domluvenou schůzku" - evidentně si špatně poznamenal čas. Po připomenutí, že jsme při sjednávání termínu mluvili o čase oběda, jsem se opět zeptal, zda při navýšení vskutku o nic nepřijdu, že nechci ztrácet čas. Dostalo se mi odpovědi "To vyřešíme tady, možná Vy budete ztráta času pro mě" (!).

Při příchodu do kanceláře jsem ihned pochopil, že jde o mladého nezkušeného poradce, u jednání navíc byla jeho vedoucí (což jsem později uvítal!). Šli jsme hned na věc - opět jsem se zeptal, zda při navýšení o nic nepřijdu, a nastala změna - pan Nachytal začal o tom, že mi nebudou připsány "hypotetické úroky", ale že můžu být rád, že stejně porušuji podmínky spoření a zákon (lež). Pokračovala "diskuze" typu: Řekněte mi, proč bych měl navýšit - To se Vám vyplatí, je to bezplatné - a tak několikrát dokola, dokud jsem se nezeptal vedoucí, zda se navýšení může vyplatit někomu s bonusovou smlouvou, kdo nemá zájem o úvěr z této smlouvy. Odpověď po chvíli váhání "ne, to se obvykle nevyplatí". Načež pan Nachytal opět začal argumentovat nesmyslnými počty, což jsem oponoval, a tak mě nazýval střídavě "arogantem", "mladým hejskem", "ztrátou času" a završil "arogantním parchantem" na což vedoucí (konečně!) reagovala "Jirko, mírni se."

Argumentaci pochopitelně Nachytal vyhrát nemohl. Co mě ale vážně štve je to, že ne každý klient je se svým spořením tak seznámený a obchodním praktikám tak imunní jako já. Pro připomenutí - 4 poradci z 5 se mě snažili klamavým poradenstvím připravit o bonusový úrok, což aktuálně činí 8 tisíc a výhledově samozřejmě stále více (máme 4 smlouvy, jde tedy o desetitisíce). Schůzku jsem ukončil tím, že pokud nějaký poradce připraví klamavým poradenstvím mého klienta o peníze, bude muset ztrátu klientovi nahradit sám. (Oblastní) vedoucí mi to sice neslíbila, ale pokud patříte mezi oklamané, můžete se na mě obrátit - velmi rád pomohu!