Zelená úsporám se opět mění

Původně skvěle koncipovaný projekt Zelená úsporám se opět mění s cílem rozdat více peněz rychleji. Okruh žadatelů se rozšiřuje, získání dotací bude pro žadatele snazší, levnější a získají více. Lze se domnívat, že se tak bude dít na úkor efektivity zateplení. Změny jsou následující:

- paušální dotace na projekt zateplení,- odpadá požadavek počtu dílčích zateplení, důležité je již jen % úspor - 20, 30 a 40,

- zvýšení dotace u komplexních zateplení o 150 resp 250 Kč/m2 u BD resp. RD,

- pasivní dům může vzniknout libovolnou technologií, zvýšení dotace na 250 tisíc,

- žádat lze i na zateplení panelových domů,

- paušální dotace na změnu zdroje tepla.

Blíže viz. ZÚ změny 10.08.09.pdf (78,6 kB)